Intervale muzicale

Prima și secunda

Terța

Cvarta

Cvinta

Sexta

Septima și Octava

Cum citim / intonăm notele muzicale

Secretul identificării sunetelor

Solfegiu:
Model – răspuns